بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی

نویسنده

چکیده

هر فرهنگ‌نگاری با معنی سروکار دارد و آشنایی با تعاریف مختلف معنی و رویکردهای متفاوت در معنی‌شناسی می‌تواند برای وی مفید باشد. در این مقاله نگارنده کوشیده‌است نحوۀ نگرش به معنی در معنی‌شناسی شناختی را معرفی کند. در این رهیافت، معنی دائره‌المعارفی مدنظر است که با معنای فرهنگ‌وار متفاوت است. در این مقاله نحوۀ ضبط معانی حروف اضافۀ مکانی در فرهنگ ‌فارسی سخن براساس معنی‌شناسی شناختی بررسی شده و نقاط قوت و ضعف آن براساس این الگو معرفی شده‌است. این مقاله نشان می‌دهد که آشنایی با معنی‌شناسی شناختی چگونه می‌تواند فرهنگ‌نگاران را در تعیین معنای کامل مدخل‌ها یاری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meaning of Locative Prepositions in “Sokhan Comprehensive Dictionary”: A Cognitive Semantic Approach

نویسنده [English]

  • Mohamad Rasekh Mahand
چکیده [English]

Since lexicographers are routinely concerned with meaning, their acquaintance with different definitions of meaning and various approaches to semantics can greatly help them.
This article through concentrating on how cognitive semantics determines meaning, examines the method of recording the meaning of locative prepositions in Sokhan Comprehensive Dictionary and shows the weak and strong points of this method. This approach concerns with encyclopedic meaning which is different from dictionary meaning, and thus, indicates that the knowledge of cognitive semantics can be very beneficial in presenting the exact meaning of all entries in a dictionary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive semantics
  • encyclopedic meaning
  • dictionary meaning
  • preposition
  • Sokhan Comprehensive Dictionary