کلیدواژه‌ها = ژرار ژنت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب

دوره 7، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 25-48

سعید حسام پور؛ ناهید دهقانی


2. روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند

دوره 4، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 7-30

فیروز فاضلی؛ فاطمه تقی نژاد


3. نقد روایت‌شناسانۀ مجموعۀ «ساعت پنج برای مردن دیر است» بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 27-49

قدرت‌الله طاهری؛ لیلا‌سادات پیغمبرزاده