نویسنده = ������ ������ ����������
بررسی تکنیک‌های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 7-25

کاووس حسن لی؛ زیبا قلاوندی


کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 143-165

کاووس حسن لی؛ لیلا احمدیان