بررسی کارکرد راوی و شیوة روایتگری در رمان هم نوایی شبانة ارکستر چوب ها

نویسندگان

چکیده

رمان هم‌نوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها نوشتۀ رضا قاسمی، از آثار برجستۀ معاصر در حوزۀ داستان‌نویسی است. مهمترین ویژگی این رمان به‌کارگیری نوعی خاص از راوی غیرقابل اعتماد است. بیماری‌های روانی یدالله، راوی رمان، باعث ایجاد ابهام و مبنای شگردآفرینی روایی رمان است. نوع راوی و شیو‌ۀ روایتگری او نیز تأثیر زیادی بر دیگر عناصر داستان نهاده است. در این مقاله ویژگی‌های راوی و تأثیر شیوۀ روایت او بر دیگر عناصر داستان بررسی شده است. همچنین پیوند راوی با عناصر ابهام‌زای داستان تحلیل قرار شده است تا برخی از ابهام‌های رمان تبیین و یا رمزگشایی شود. این بررسی نشان می‌دهد که درک این رمان و رمان‌هایی مانند آن، بدون شناخت راوی و شیوۀ روایتگری آن امکان‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Narrator’s Function and the Narrative Style in “Nocturnal Harmony of Wood Orchestra”

نویسندگان [English]

  • Kavoos Hassanli
  • Tahereh Joushaki
چکیده [English]

“Noocturnal Harmony of Wood Orchestra” by Reza Ghasemi is one of the outstanding contemporary Persian novels. The most important stylistic feature of this work is the employing of “unreliable narrator”. The narrator’s mental illness is the origin of ambiguities and thus narrative devices; meanwhile the type of narrator and his manner of narrating has greatly influenced the other elements of the novel. This influence is the first point to be discussed in the present article. The second point to be dealt with, is the demystification of some secrets of the novel through interrelating the narrator with elements that are the sources of ambiguities. This study is an attempt to prove that the reader fails to comprehend the novels like “Nocturnal…” unless s/he will have a sufficient knowledge of the narrator and his manner of narrating

کلیدواژه‌ها [English]

  • manner of narrating
  • point of view
  • narrator’s function
  • story telling
  • Reza Ghasemi