کلیدواژه‌ها = نقد
والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 63-87

علیرضا نیکویی؛ مازیار جفرودی


شاهنامه و دیدگاه سه تن از شارحان

دوره 5، شماره 18، دی 1390، صفحه 171-192

محمدرضا نصر اصفهانی؛ فریبا فرخ نژاد