کلیدواژه‌ها = معنا
کارکردهای داستان درونه‌ای

دوره 8، شماره 29، مهر 1393، صفحه 9-41

سمیرا بامشکی؛ نسیم زحمتکش


بررسی صوری و معنایی نشانه‌های بازخوردی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 107-122

محمدرضا پهلوان نژاد؛ مهناز آزادمنش