کلیدواژه‌ها = نقد روان‌شناختی
پاگشایی قهرمان در حماسه‌های اسطوره‌ای

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 81-105

بهروز اتونی


تحلیل روان‌شناختی شخصیت‌های داستانیِ هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 121-140

رامین محرمی؛ نادر حاجلو؛ مهری شجاعی ماسوله