کلیدواژه‌ها = ساخت همپایگی
ارتقاء گره راست در زبان فارسی

دوره 7، شماره 24، تیر 1392، صفحه 149-170

منصور شعبانی


ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 131-156

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ منصور شعبانی؛ فردوس آقاگلزاده؛ ارسلان گلفام