کلیدواژه‌ها = وزن
توالی بندهای قیدی در زبان فارسی

دوره 9، شماره 32، تیر 1394، صفحه 173-192

محمد راسخ مهند؛ رقیه سلیمیان


وزن در سجع

دوره 4، شماره 11، فروردین 1389، صفحه 167-177

ناهید طهرانی ثابت