کلیدواژه‌ها = سینما
تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 22، دی 1391، صفحه 65-95

جهاندوست سبزعلی پور؛ محمد اصغرزاده؛ حسین اسکندری


وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی

دوره 3، شماره 9، مهر 1388، صفحه 129-149

مرتضی محسنی؛ علیرضا پورشبانان