تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی

نویسندگان

چکیده

تصویرسازی طیفی از معانی را از صورت‌سازی‌های شاعرانه تا عکس و فیلم در بر می‌گیرد. تکنیک‌های سینمایی امکان بازنمایی عینی طبیعت و روایت را به هنرمند امروزی می‌بخشد. لازمۀ تصویرگری، در بدو امر، نگاهی زیبا و دقیق به طبیعت و وقایع است که در آثار ادیبان قرون گذشته نیز دیده می‌شود. در توصیفات و روایت‌های آنها ظرافت‌هایی هست که سینماگر امروزی با استفاده از دوربین فیلمبرداری قادر به بهره‌برداری عینی از آنهاست. این تحقیق بر بخش‌هایی از متن تاریخ بیهقی تمرکز می‌کند که غنای دراماتیک و بصری بیشتری دارند. بعد از ذکر کلیاتی دربارۀ تصویر در تاریخ بیهقی، تکنیک‌های سینمایی معرفی، و هنر بیهقی در هر مورد نشان داده می‌شود. در پایان هر بخش نیز صحنه‌هایی از فیلم‌های معروف جهان به‌عنوان شاهد، با صحنه‌هایی از تاریخ بیهقی مقایسه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cinematic Imagery in Tārikh-e Beyhaghi

نویسندگان [English]

  • Jahandoost Sabzalipoor
  • Mohammad Asgharzadeh
  • Hossein Eskandari
چکیده [English]

Imagery has a vast function whose examples can be seen in poetry, photography and movie. Cinematic techniques make it possible to objectively represent natural scenes, because the precondition for making any image is an exact look on natural beauties. This ability could be seen in literary works of the past. The present article is concerned with a literary narration of Iran History called Tārikh-e Beyhaghi and concentrates on some parts of the book which are dramatically and visually rich. The study aims at introducing the cinematic techniques used in this book through verifying them by instances from the world famous movies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literature
  • cinema
  • image
  • imagery
  • Tārikh
  • e Beyhaghi