کلیدواژه‌ها = گیلکی
پیشوند فعلی /bv/ در گذشتۀ سادۀ گیلکی از تکوین تا تصریف

دوره 6، شماره 20، تیر 1391، صفحه 111-134

سید حنان میرهاشمی جورشری


بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 111-132

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ جهاندوست سبزعلیپور