کلیدواژه‌ها = ادبیات
تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 22، دی 1391، صفحه 65-95

جهاندوست سبزعلی پور؛ محمد اصغرزاده؛ حسین اسکندری


تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 17-27

فردوس آقاگل زاده


کتاب مقدس به منزله متن ادبی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 69-87

مشیت علایی