کلیدواژه‌ها = تحلیل گفتمان انتقادی
تحلیل گفتمان انتقادیِ رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 33-63

مصطفی گرجی؛ سید علی قاسم زاده


زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان

دوره 2، شماره 4، دی 1387، صفحه 117-140

حسن چاوشیان


تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 17-27

فردوس آقاگل زاده