نویسنده = نسرین شکیبی ممتاز
تعداد مقالات: 2
1. اسطورۀ تولد قهرمان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 97-116

مریم حسینی؛ نسرین شکیبی ممتاز


2. سفر قهرمان در داستان «حمام بادگرد» براساس شیوة تحلیل کمپبل و یونگ

دوره 6، شماره 22، زمستان 1391، صفحه 33-63

مریم حسینی؛ نسرین شکیبی ممتاز