سفر قهرمان در داستان «حمام بادگرد» براساس شیوة تحلیل کمپبل و یونگ

نویسندگان

چکیده

قصه‌های عامیانه همچون اسطوره‌ها و داستان‌های رمزی قابلیت زیادی برای رمزگشایی دارند. حاتم‌نامه‌ها که در حدود قرن دهم و یازدهم در ایران رواج داشته‌اند نیز از قصه‌های عامیانه‌اند و بخشی از آنها، روایت «حمام بادگرد» است که گذر قهرمان را از دهلیز حمام و ورود وی به دنیای ناخودآگاهی، در بر می‌گیرد. در این جستار این روایت با رویکردی روان‌شناختی- اسطوره‌شناختی و از نظرگاه جوزف کمپبل و کارل گوستاو یونگ تحلیل شده‌است. حاتم در این داستان برای درک خویشتن، تمامی مراحل سلوک آیینی را با شناخت آنیما، قبول دعوت او برای سفر به ناخودآگاه، دریافت راهنمایی‌های پیر خرد و مبارزه با جنبه‌های متعدد سایة خود طی می‌کند و با خروج نمادین از حمام بادگرد، مراحل تشرف را می‌گذراند و با گذر از آب به تولد دوباره می‌رسد. وی پس از رسیدن به بیابان ناخودآگاهی، با نابودی طوطی سخنگوی درون (عقل منفعت‌طلب)، الماس درون خویش را می‌رهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Jungian-Campbellian Analysis of the Protagonist’s Journey in Hammām-e Bādgard

نویسندگان [English]

  • Maryam Hosseini
  • Nasrin Shakibi Momtaz
چکیده [English]

Folk tales, similar to myths and mystic tales, are very rich for their capacities to be deciphered. The stories known as Hātem Nāme are among the folktales, and one of which called Hammām-e Bādgard (Ventilated Bath) is studied in this article following the combined psychological- mythological perspective of Jung and Campbell. This story narrates the mystic journey of the protagonist, Hātem. He goes through all stages of the ritual conduct starting with accepting of anima and entering to the World of Unconsciousness, being instructed by the Wise Old Man, struggling with the different aspects of his Shadow, and finally going out of the bath, taking the steps of Initiation, crossing the Water and being reborn and reaching the Unconscious Abyss to kill his Inside Parrot, which is a symbol for Utilitarian mind and discovering one’s Substantial gem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hammām
  • e Bādgard
  • individualization
  • psycho
  • mythological analysis
  • initiation