نویسنده = ����������������������� ����������
نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 163-178

مهیار علوی‏مقدّم؛ سوسن پورشهرام


بازشناختِ جریان‌شناسی شعر مشروطیّت

دوره 2، شماره 4، دی 1387، صفحه 89-116

مهیار علوی مقدّم