نویسنده = فیروز فاضلی
تعداد مقالات: 3
1. رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات

دوره 7، شماره 23، بهار 1392، صفحه 9-33

علیرضا نیکویی؛ فیروز فاضلی؛ اسماعیل نقدی


2. توصیف سبک ادبی

دوره 6، شماره 19، بهار 1391، صفحه 57-76

فیروز فاضلی


3. روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند

دوره 4، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 7-30

فیروز فاضلی؛ فاطمه تقی نژاد