نویسنده = حسن ذوالفقاری
جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 35-65

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری؛ ندا حیدرپور


گونه‌شناسی بومی‌سرودهای ایران

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 143-170

حسن ذوالفقاری؛ لیلا احمدی