جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی

نویسندگان

چکیده

ادبیات عامیانۀ ایران، علاوه بر ابعاد ادبی و هنری، منبعی عظیم و سرشار از اطلاعات دست اول مردم‌‌شناختی است و خوانندگان و پژوهشگران را با جنبه‌های گوناگون زندگی زمانۀ خلق اثر، چون باورها، خرافات، ارز‌ش‌ها و ضد ارزش‌ها، طبقات گوناگون جامعه، مشاغل، نظام اداری و اجتماعی، اصول اخلاقی، و... آشنا می‌کند. اسکندرنامه‌های منثور نیز از این دسته آثارند. در ایران اسکندرنامه‌های فراوانی به نثر و نظم، از اواخر سدۀ چهارم قمری تا عهد صفوی پدید آمده‌است. این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی نویسندگان با عنوان «مطالعه در افسانه‌های پهلوانی» است که در مرکز تحقیقات دانشگاه تربیت مدرس در حال اجراست و به معرفی اجمالی کتاب اسکندر و عیاران نوشتۀ مولانا منوچهرخان حکیم (مربوط به عهد صفوی) می‌پردازد و به‌تفصیل، اطلاعات مردم‌‌شناختی آن را دسته‌بندی و تحلیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Anthropological Aspects of Eskandar nāme-ye Naqqāli

نویسندگان [English]

  • Hassan Zolfaghāri
  • Bahador Bagheri
  • Neda Heydarpoor
چکیده [English]

The Persian folk literature, apart from its artistic dimension, is a rich source of first rate anthropological information including the beliefs, superstitions, values and anti-values, different social classes, occupations, administrative systems, and moral principles. A well-known type of folk literature is “Prose Eskandar nāme”s ,a variety of which can be seen from 4th century A.H. up to The Safavid Dynasty. This article which is based on a research entitled “A Study of Heroic Legends”, briefly introduces “The Book of Eskandar and the Humanist Brigands”, written in Safavid Period, and gives a detailed classification of its anthropological data

کلیدواژه‌ها [English]

  • anthropology
  • Eskandar nāme
  • ye Naqqāli
  • Persian folk literature
  • Sociology of Literature