تقدیرِ قهرمان شدن با تولدِ نمادین در اسطوره و افسانه

نویسنده

چکیده

کندوکاو در روش‌های درهم‌تنیدۀ اسطوره، افسانه و روان‌شناسی بسیاری از لایه‌های پنهان و ناخودآگاه موجود در اسطوره‌ها و افسانه‌ها را برای ما آشکار می‌کند. تولدِ نمادین یکی از بُن‌مایه‌های مکرر است که در کهن‌الگوی قهرمان اتفاق می‌افتد. در این بن‌مایه‌ شاهدیم که چگونه عناصر کیهانی کودکی را که به شکلی نمادین متولد شده، پشتیبانی می‌کنند. کار اصلی کهن‌الگوی قهرمان، آماده‌ساختن قهرمان برای پذیرش تکالیف بزرگ و تحمل بحران-های بزرگ روحی و به انجام رساندن رسالتی است که پیش از تولد برای او تعیین شده‌است. از این‌رو، در اسطوره‌ها و افسانه‌های ملل مختلف می‌توان شاهد این تولد نمادین بود. رستم، زال، سام، ایزد مهر، حضرت مسیح (ع)، بودا و بسیاری دیگر تولدی نمادین دارند. در این جستار در پی آنیم که با روشی توصیفی- تحلیلی نشان دهیم که گونه‌های متفاوت تولد نمادین در اسطوره‌ها و افسانه‌ها با نمادپردازی‌های مختلف بیانگر تقدیر قهرمانی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Symbolic Birth and Heroic Faith in Legends and Myth

نویسنده [English]

  • Mohammad Shokraei
چکیده [English]

A deep study of mythology, legends and psychology proves that how interwoven are the elements used in these three areas. Symbolic birth is a recurrent theme in Hero archetype, in which cosmic elements support the child born symbolically. The essential task of the archetype is to support the hero to take all steps necessary to accomplish his work. Symbolic birth can be seen in all cultures, and Rostam, Zāl, Sām, Jesus, Buddha, are just some examples. This article, through adopting a descriptive and analytical method, shows that the different ways of symbolic birth manifest the heroic faith of the protagonists

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jung
  • collective unconscious
  • Hero archetype
  • symbolic birth
  • Myth
  • legend