اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر

نویسندگان

چکیده

اسطوره‌ها به‌عنوان نظامی بینامتنی در تولید آثار ادبی، مخصوصاً رمان، نقش بزرگی ایفا می‌کنند. دو رمان سووشون و کلیدر در بحران دهۀ چهل و پنجاه بر پایۀ اسطوره‌های آیینی و چرخه‌ای باروری (مرگ و باززایی) بازآفرینی شده‌اند. این مقاله تلاش می‌کند با استفاده از شیوۀ تحلیل ساختاری، کنش‌ها و مفاهیم بنیادین اسطوره‌های باروری را در لایه‌های پنهان این دو رمان بررسی، و عوامل تجسم نشانه‌ها و نمادهای آنها را تحلیل نماید. اسطوره‌های باروری بر چهار کنش بنیادین (عصیان، مرگ، باروری و باززایی) استوارند. این کنش‌ها را می‌توان در زیرساخت سووشون و کلیدر ردیابی کرد. در ساختار اسطوره‌ای این رمان‌ها، زمان، انسان و جهان پیوند می‌خورند و شخصیت‌های نامیرای رمان همچون قهرمانان اسطوره‌ای و حماسی- نظیر سیاوش، اوزیریس و دیونوسوس- در تکراری ابدی در مبارزه می‌میرند و بار دیگر به زندگی برمی‌گردند و در چرخة بی‌پایانِ زادن‌ها، سیزیف‌وار کیفر خدایان خودکامه را به سخره می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mythological Functions of Death and Regeneration of Fertility in Soo va Shoon and Kalidar

نویسندگان [English]

  • Behzad Barekat
  • Moharram Rezayati
  • Majid Jalalvand
چکیده [English]

One of the functions of mythology is its intertextual role which is remarkable in novel. Two aspects of this function are related to the myths of fertility and regeneration which can be seen in two Persian novels, namely So ova Shoon and Kalidar. The present article through following a structural analysis, examines these functions as manifested in the mentioned novels. The deep structures in Soo va Shoon and Kalidar reflect four elements of fertility myth which are rebellion, death, fertility and regeneration. The mythological structures of these novels interconnect Time, Man, and Universe; meanwhile the immortal characters of the novels, similar to the heroes of epics and mythology, through the incessant cycle of life and death, ridicule the punishments of the despotic gods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility myth
  • realistic novel
  • Soova Shoon
  • Kalidar