بررسی دو شخصیت اصلی منظومۀ ویس ‌و رامین براساس الگوی «سفر قهرمان»

نویسندگان

چکیده

از دستاوردهای مهم استفاده از نظریات اسطوره‌‌شناسی، فراهم آمدن زمینه‌های مناسب در تطبیق و مقایسۀ مبانی آنها با شخصیت‌های اساطیری و غیراساطیری گوناگون است. الگوی «سفر قهرمان» جوزف کمپبل، از روش‌هایی است که می‌توان آن‌ را با شخصیت‌ها و قهرمانان مختلف در داستان‌ها، فیلم‌ها و حتی افراد معروف دنیای کنونی تطبیق داد. در این پژوهش، با بهره‌گیری از این امکان، سعی کرده‌ایم دو شخصیت اصلی منظومۀ ویس‌ و رامین را تحلیل کنیم. هدف از این پژوهش، از یک سو، آشنایی بیشتر خواننده با الگوی جوزف کمپبل و نشان دادن کارکرد این الگو در داستان‌ها و قصه‌های قدیم ایران، و از سوی دیگر، ارائۀ دیدگاهی تازه دربارة ویس و رامین و برجسته‌کردن قهرمان اصلی داستان براساس آن است. در بخش اصلی مقاله، با درنظرگرفتن سفر بیرونی (سرنوشت) و درونی (عشق) برای هر قهرمان، به نتایجی چون کارکرد بیشتر این الگو بر سفر درونی دو قهرمان و حضور ویس به-عنوان شخصیت اصلی داستان رسیده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Two Characters in Veis-o-Rāmin Following the Model of “Hero’s Journey”

نویسندگان [English]

  • Leila Abdi
  • Akbar Sayyadkooh
چکیده [English]

One of the remarkable findings of mythological theories is discovering applicable contexts for comparing mythic/non-mythic characters. Joseph Campbell’s model of “Hero’s Journey” is the one to be applied to the modern literary and cinematic characters. The present article, through taking benefit of this model, tries to analyze the two characters of Veis-o-Rāmin. The goal of this research is introducing the model of “Hero’s journey” from one side, and opening a new window to Veis-o-Rāmin from the other side. The body of the paper, by focusing on “The External Journey” (Destiny) and “The Internal Journey” (Love), concludes that while the story emphasizes more on the function of internal journey, it considers Veis as the protagonist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joseph Campbell
  • Hero’s Journey
  • Veis
  • Rāmin