بررسی وندها در گویش کهنوجی

نویسندگان

چکیده

رودباری از گویش‌های ایرانی جنوب غربی است که در جنوب استان کرمان در شهرستان‌های رودبار، کهنوج، منوجان، قلعه‌گنج، جیرفت، عنبرآباد و همچنین برخی از مناطق استان هرمزگان رایج است و گونه‌های مختلفی دارد. در این مقاله به معرفی وندهای فعال گونة کهنوجی و توصیف و طبقه‌بندی آنها در دو زیرگروه اشتقاقی و تصریفی، به مقایسة آنها با زبان فارسی معیار پرداخته‌ایم. براساس داده‌های این پژوهش، هرچند بسیاری از وندهای کهنوجی با زبان فارسی رسمی مشترک است، با این حال، برخی از وندهای این گویش یا در زبان فارسی وجود ندارند و یا از بین رفته‌اند. بنابراین ریشۀ آنها را باید در زبان فارسی دری یا میانه دنبال کرد. از آنجا که تاکنون تحقیق مستقلی در زمینۀ معرفی وندهای این گویش صورت نگرفته‌است، توصیف و شناسایی آنها می‌تواند امکانات این گویش را در حوزة واژه‌سازی، بیش از پیش برای پژوهشگران علاقه‌مند مشخص سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Affixes in Kahnooji Dialect

نویسندگان [English]

  • Moharram Rezayati Kishekhaleh
  • Mohsen Botlab Akbarabadi
چکیده [English]

Roodbāri is one of the Southwestern Iranian dialects consisting of different variants which are spoken in Roodbār, Kahnooj, Manoojān, Ghal’e- Ganj, Jiroft, Anbarabad, and some districts of Hormozgān province. This article studies the active affixes of Kahnooji variant through dividing them into two subvariants of derivational and inflectional, and comparing them to standard Persian. The findings of this research indicate that although many affixes of Kahnooji can be found in Persian, a small number of them either never existed or no longer exist in Persian. Concerning the latter, the origins of the affixes should be sought in Fārsi Dari or Middle Persian and the present paper might be a good source for such researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kahnooji dialect
  • derivational affix
  • inflectional affix
  • Southwestern Dialects
  • Roodbāri