ساختار روایی کلیله و دمنه براساس گفتمان‌کاویِ تعاملِ رای و برهمن

نویسندگان

چکیده

کلیله و دمنه ازجمله آثار ادبی- سیاسی است که محققان عمدتاً برای اثبات جنبۀ سیاسی داستان‌ها و تعیین نوع اندیشۀ سیاسی یا نوع روابط قدرت در آنها، به محتوای داستان‌ها پرداخته و از تأمل در ساختار حکایات بازمانده‌اند؛ درحالی‌که مشهودترین دلالت برای درک موارد مذکور، ساختار این داستان‌هاست که با تعامل گفت‌و‌شنودی دو کارگزار روایی، یعنی رای و برهمن، به‌مثابه پیوند دولت و دین، در تمام حکایات تداوم می‌یابد. این تحقیق با تأکید بر دلالت‌های زبانی روایی متن، درصدد بررسی روابط قدرت میان رای و برهمن و نیز تعیین میزان همخوانی داستان‌ها با الگوی پیوند دولت و دین است. به همین منظور تعامل آن دو از منظر دو الگوی گفتمان‌کاوی با نام‌های «حق نوبت‌گیری» و «اصل پرسشگری»، در کلیله و دمنۀ ترجمة نصرالله منشی بررسی شده‌است و نتیجه نشان می‌دهد که غرض از تعامل گفت‌وشنودی «رای» با «برهمن»، علاوه‌بر تأکید بر پیوند دولت و دین، کسب مشروعیت برای رای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Narrative Structure of Kalile va Demne Based on the Interaction Between the Legislator and the Clergyman (Rāy and Brahman)

نویسندگان [English]

  • Pārsā Yaghoobi Janbeh Sarāyi
  • Fāteh Ahmad Panāh
چکیده [English]

Kalile va Demne is among the political literary works whose content has been the matter of concern for researchers who tried to prove its political aspect or determine the power relations in it. Nevertheless, this is the structure of the story that is essentially responsible for the political aspect of the work. In Kalile va Demne, this aspect is actualised through the interaction of two narrative agents, i.e., Rāy and Brahman, as the representatives of the relation between State and Religion. The present article focuses on the linguistic and the narrative significations of this text to study the power relations between Rāy and Brahman and to see how far this structure manifests the State/Religion pattern. This interaction is examined based on “Turn taking” and “Questioning” principles, as the two discursive patterns. The findings say that the final goal of the interaction between Rāy and Brahman, apart from emphasizing the connection between State and Religion, is to show that the activity of Rāy is lawful and justified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kalile va Demne
  • Rāy and Brahman
  • Discourse Analysis
  • Power
  • narrative interaction