تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک

نویسندگان

چکیده

پژوهش‌های تطبیقی در حوزۀ ادبیات، به بررسی روابط تاریخی ادبیات ملی با ادبیات دیگر زبان‌ها، کشف پیوندهای پیچیده بین آنها و مقایسۀ نقش و اثرگذاری هنری، معنوی، محتوایی، فنی و پیوندهای تاریخی آنها می‌پردازد. دولت‌آبادی در جای خالی سلوچ با درک بسترهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیرامون خود، روایت مبارزه و تنازع بقای انسان را، در زبانی هنرمندانه و بیانی واقع‌گرایانه، به‌ تصویر می‌کشد. پرل باک نیز در رمان مادر با بازتابِ فرهنگ و آداب و رسوم مردمان روستایی چین و نمایاندن روابط ناسالم و نادرست اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخیِ روستاییان، تصاویر غمبار و نکبت‌زدۀ زندگی مردمان زحمتکش را به نمایش می‌گذارد. در این گفتار به تحلیل ساختاری و محتوایی این دو رمان می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Dowlat Abādi’s “Missing Soluch” and Pearl Buck’s “Mother”

نویسندگان [English]

  • Milad Sham’i
  • Minoo Bitarafan
چکیده [English]

Comparative literature intends to examine the historical relations between the literary works of two nations by the way of discovering their implicit links and contrasting their artistic, spiritual and contextual functions. Dowlat Abādi in “Missing Soluch”, based on a proper understanding of socio-cultural, historical and political conditions, artistically and realistically depicts the struggle of a community for life. Pearl Buck, from the other side, in “Mother”, presents an impressive picture of Chinese culture and traditions by focusing on incorrect socio-economical relations, and the impoverished and sorrowful life of the hard-working people in this country.
The present article intends to perform a structural and contextual comparison between “Missing Soluch” and “Mother”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative literature
  • Missing Soluch
  • Mother
  • Dowlat Abādi
  • Pearl Buck