اگزیستانسیالیسمِ «هدایت» و بن بست نوستالژی در سگ ولگرد

نویسندگان

چکیده

تأثیرپذیری برخی آثار هدایت از اگزیستانسیالیسم سارتر موضوعی است که بسیار مورد توجه پژوهشگران بوده و از میان آثار او در داستان سگ ولگرد نمود یافته است. این داستان کوشیده است تا رنج و بیچارگی انسان را در این جهان با نگاهی اگزیستانسیالیستی به نمایش بگذارد و با تأکید بر مبانی اندیشگی سارتر زندگی رنج‌آور پات را به عنوان نمادی از زندگی انسان در این جهان به تصویر کشد؛ به گونه‌ای که داستان سگ ولگرد نوستالژی را به عنوان مهمترین عامل نابودکنندة زندگی و وجود آدمی معرفی می‌کند. این مقاله کوشیده است تا نمود اندیشه‌های اگزیستانسیالیستی و معنای خاص نوستالژی از دیدگاه سارتر را در این داستان بازنماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hedâyat’s Interpretation of Existentialism and the Nostalgic dead end in \\\\\\\"Stray Dog\\\\\\\"

نویسندگان [English]

  • Sayyed Kazem Moosavi
  • Fatemeh Homayoon
چکیده [English]

A group of critics believe that “Stray Dog” is among the stories of Hedāyat which is written under the influence of Sartre’s Existentialism. This story, following an existentialist outlook, depicts human pain and helplessness. “Pat”, the stray dog, is a symbol of nostalgia which ruins our life.
This paper tries to trace out the representation of the Existentialism and Sartre’s interpretation of nostalgia in the “Stray Dog” of Hedāyat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existentialism
  • Hedāyat
  • Sartre
  • nostalgia
  • futility