نقد تصحیح شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده

لازمة تحقیق و نقد آثار ادبی، در ابتدا در دسترس داشتن متنی منقح با کم­ترین ایراد است. مهم‌ترین مرحلة تصحیح، انتخاب آگاهانة نسخ معتبر، مقابلة آنها با یکدیگر و درنهایت برگزیدن نسخة اساس است. آشنایی با سبک، زمان و زبان شاعر، تسلط همه‌جانبه بر متن و همچنین مراجعه به فرهنگ­ها و تذکره­ها و دقت موی‌شکافانه در این منابع در تصحیح نسخه امری مسلم و روشن است. شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی - بزرگترین شاعر فارسی زبان هند - دوبار در خارج از ایران در سال­های 1927 و 1961(م) تصحیح شده‌است که علاوه بر به‌کارگیری‌ شیوة کاملاً ذوقی و غیرعلمی در تصحیح، از هیچ‌یک از 70 نسخة موجود در ایران نیز در این دو چاپ استفاده نشده‌است. در این نوشتار سعی شده‌است ضمن نشان دادن مراحل مختلف تصحیح علمی یک اثر، ضرورت و روش تصحیح مجدد شیرین و خسرو توسط نگارندگان و نقد تصحیح‌های قبلی این منظومه نیز بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reading the Collations of Dehlavi’s Shirin and Khosrow

نویسندگان [English]

  • Azadeh Poudeh 1
  • Hossein Agha Hosseini 2
  • Mohsen Mohammadi Fesharaki 3