کلیدواژه‌ها = روسیه
مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1386، صفحه 105-126

علی تسلیمی؛ عباس خائفی؛ اعظم اسماعیل زاده