کلیدواژه‌ها = گویش‌های جنوب غربی
بررسی وندها در گویش کهنوجی

دوره 6، شماره 22، دی 1391، صفحه 173-195

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ محسن بتلاب اکبرآبادی


ریشه‌شناسی چند واژه از لری بویراحمدی

دوره 6، شماره 20، تیر 1391، صفحه 75-88

اسفندیار طاهری