کلیدواژه‌ها = هجو
اسلوب و ساختار اخلاق‌الاشراف

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 89-120

محمد حکیم آذر


روایت های مطایبه آمیز هزار و یک شب

دوره 3، شماره 10، دی 1388، صفحه 157-186

نجمه حسینی سروری؛ محمدرضا صرفی؛ محمود مدبری؛ ناصر محسنی نیا