کلیدواژه‌ها = جامعه‌شناسی ادبیات
جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 35-65

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری؛ ندا حیدرپور


سیر نظریّه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیّات

دوره 2، شماره 4، دی 1387، صفحه 43-64

عسگر عسگری حسنکلو