نویسنده = ابراهیم اناری بزچلوئی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اصطلاحات بینامتنی در زبان فارسی و عربی با تکیه‌بر نظریة ژرار ژنت

دوره 6، شماره 21، پاییز 1391، صفحه 171-189

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ سکینه رنجبران