نویسنده = ���������������� �������������� ������ ��������
پیشوند فعلی /bv/ در گذشتۀ سادۀ گیلکی از تکوین تا تصریف

دوره 6، شماره 20، تیر 1391، صفحه 111-134

سید حنان میرهاشمی جورشری