نویسنده = طاهره جوشکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارکرد راوی و شیوة روایتگری در رمان هم نوایی شبانة ارکستر چوب ها

دوره 4، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 31-52

کاووس حسن لی؛ طاهره جوشکی