نویسنده = ������������������� ����������
بررسی شعر هوشنگ چالنگی و تأثیر آن بر جریان‌های شعری دهه‌های 50 تا 70

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 189-206

منوچهر تشکری؛ پروین گلی‌زاده