نویسنده = ����������(������������)�� ��������
مبانی سبک‌شناسی شعر

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 49-76

احمد سمیعی(گیلانی)