نویسنده = محمدعلی خزانه دارلو
فضای داستان شازده‌احتجاب از منظر نقد مضمونی

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 9-31

محمدعلی خزانه دارلو؛ معصومه حامی دوست