بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسانِ زنِ دهۀ هشتاد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده

شکل‌گیری هویت زنان ایران متأثر از تصورات و انتظارات اجتماعی­ای است که از طریق خانواده، منابع آموزشی، رسانه‌ها و درمجموع سیاست­گذاری‌های کلان اجتماعی و فرهنگی به افراد انتقال می‌یابد. در دوران معاصر، ادبیات و به­ویژه رمان نیز ازجمله عرصه‌های اندیشه بوده‌است که زنان در آن سهم انکارناپذیری داشته‌اند. این پژوهش با مطالعۀ هفت رمان دهۀ هشتاد از نویسندگان زن ایران، با سه رویکرد متفاوت به مقولۀ هویت پرداخته‌است. بر این اساس، رمان­ها در بازنمایی هویت زن به سه دسته تقسیم می‌شوند: رمان­هایی که به­طور مشخص در زمینۀ هویت‌یابی زنان نوشته شده‌اند؛ رمان­هایی که زنانی هویت‌یافته را نشان می‌دهند، اما هویت‌یابی موضوع محوری آنها نیست؛ و رمان‌هایی که نه به تأمل و خوداندیشی زنان پرداخته‌اند و نه زنان در آنها به فردیت دست یافته‌اند. در رمان­های گروه اول و دوم، هویت زنان دغدغۀ اصلی نویسنده است که در یکی برای دست­یابی به آن تلاش می­شود و در دیگری امری تثبیت­شده ‌است، اما در داستان­های عامه‌پسند، زنان داستان­ها فردیت و استقلال هویتی چندانی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Women Identity in the Stories Written by Women in 2000’s

نویسندگان [English]

  • Ghodsieh Rezvanian 1
  • Haleh Kiani Barforooshi 2
چکیده [English]

Women’s identity in Iran, the same as in other countries, has taken form under the influence of many socio-cultural institutions such as Family, Education, Media. In our time literature, due to the remarkable participation of women, has played an important role in the formation of this identity. This article studies seven Persian novels of 2000’s written by women whose concern has been, in one way or another, the matter of identity. The results of the study indicate three classifications in identity representation: 1) novels which are explicitly in search of women identity; 2) novels which are implicitly concerned with the concept of identity; 3) novels which show no interest in women identity. This third group falls mostly in the category of popular novels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Persian novels of 2000’s
  • elite novel
  • Popular Novel