بررسی ریشه‌شناختی چند واژۀ تالشی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تالشی از زبان‌های ایرانی شمال ‌غربی است که در کرانه‌های جنوب غربی دریای خزر، از سفیدرود در جنوب تا لنکران جمهوری آذربایجان در شمال، متداول است و به سه گویش شمالی، مرکزی و جنوبی طبقه‌بندی می‌شود. از منظر ریشه‌شناسی، زبان‌های ایرانی به‌ویژه تالشی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ارتباط تاریخی زبان‌ها از طریق پژوهش‌های ریشه‌شناسی بیشتر و بهتر درک می‌شود. در این مقاله تعدادی از واژه‌های تالشی ریشه‌شناسی شده‌اند. این واژه‌ها براساس تلفظ رایج آنها در گویش تالشی مرکزی طولارود - که یکی از نویسندگان این مقاله گویشور آن است- آورده شده‌اند. برابر واژه در دیگر گویش‌های تالشی نیز ذکر شده‌است. در ریشه‌شناسی سعی شده‌است هم­ریشۀ واژه در دیگر گویش‌های ایرانی گروه شمال غربی، به‌ویژه تاتی یا آذری که بیشترین نزدیکی را با تالشی دارند نیز آورده شود.

کلیدواژه‌ها