نگاهی به تصحیح فیه ما فیه براساس نسخه قونیه

نویسنده

چکیده

با توجه به این‌که در زمینة نسخ خطیِ آثار مولوی پژوهش‌ها، مطالب و یافته‌های علمی تازه‌ای ازسوی محققان ارائه شده‌است، تصحیح و ویرایش مجدد کتاب فیه مافیه برای تسهیل در خوانش و فهم این اثر ارزشمند، ضروری می‌نماید. در این پژوهش ضمن تبیین جایگاه کتاب فیه مافیه در میان آثار منثور ادب فارسی و اهمیت آن در مطالعات عرفانی، به‌خصوص در مولاناشناسی، به معرفی و بررسی نسخة خطی فیه مافیه در کتابخانة موزة مولانا در قونیه و نسخۀ چاپی آن خواهیم پرداخت که اخیراً به همت دکتر توفیق ﻫ. سبحانی تصحیح شده و توسط انتشارات شرکت مطالعات و نشر کتاب پارسه منتشر شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Ghooniye-based Collation of Fih-e Mā Fih

نویسنده [English]

  • Bahman Nozhat
چکیده [English]

Considering the fact that novel ideas and findings have been presented by researchers working on copies of mowlavi’s texts, It is necessary to renew the collation of Fih-e Mā Fih. The present article, while emphasizing the significance of this book among the works of Persian literature in general, and mystical writings in specific, examines the manuscript of Fih-e Mā Fih in Mowlānā library of Ghoonieh as wells as its printed copy which has recently been edited by professor Towfigh Sobhāni.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mystic
  • scriptology
  • Fih
  • e Mā Fih
  • Mowlavi
  • Ghooniye manuscript