ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گویش گیلکی از گویش­های ایرانی نو است که در ناحیۀ وسیعی از استان گیلان در حاشیۀ دریای خزر و نیز بخش­هایی از استان مازندران رواج دارد. این جستار اختصاص دارد به بررسی ریشه‌شناختی چند واژه از گویش گیلکی شرق گیلان. در هر مدخل، ابتدا ریشۀ ایرانی باستان و هندواروپایی واژه یا فعل مورد نظر و برابرهای آن در دیگر زبان­های ایرانی را آورده‌ایم، سپس به بررسی ساخت اشتقاقی آنها در گویش گیلکی، فرایندهای واجی و گاه رابطۀ نحوی واژۀ موردنظر پرداخته‌ایم. واج­نوشت داده­ها بر پایة گونة گویشی شرق گیلان انجام پذیرفته‌است.

کلیدواژه‌ها