رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی

نویسنده

چکیده

هر داستانی از شاهنامه را، آن‌زمان که پوستۀ تُنُک و نه‌چندان ستبر و استوارش را از هم فروشکافیم، بی‌هیچ شک و گمانی به اسطوره خواهیم رسید؛ چراکه نامۀ شگرف شاهنامه، یکسره از اسطوره‌ها وام ستانیده است.
یک اسطوره‌شناس کارشناس و ویژه‌دان، هیچ‌گاه در برخورد با متنی پهلوانی، چونان شاهنامه، فریفتۀ رنگ‌رنگی و فریبایی داستان‌ها نمی‌شود و با ژرف‌نگری و نازک‌بینی، به درون داستان‌ها راه می‌جوید و آنها را می‌گزارد. این جستار هم، داستان سیاوش را فرومی-شکافد، به ژرفای آن راه می‌برد و در آن نهانی‌ها، به اسطوره‌ای زردشتی دست می‌یازد و دلیل ناسوزندگی آتش و نسوختن سیاوش را اسطوره‌شناسانه برمی‌رسد و کندوکاو می‌کند. برپایۀ این جستار، اردیبهشت نماد مینویِ راستیِ اهورامزداست و آتش، نمود مادی اردیبهشت بر زمین. از دیگرسو، گوهر فرّه از آتش است و سیاوش نیز پادشاهی است فرهمند و از جنس آتش (نماد راستی)؛ و آتش هیچ‌گاه آتش را نمی‌سوزاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demystification of the Incombustible nature of Siāvash Based on Zoroastrian Mythology

نویسنده [English]

  • Behrooz Atooni
چکیده [English]

If we go beyond the surface of Shāhnāme’s stories, we will realize how much these stories are indebted to mythology. The story of Siāvash is not an exception. This article, through tracing out the causes for the incombustible nature of Siāvash, finds out that in Zoroastrian mythology, Ordibehesht is a symbol for Ahurāmazdā’s idea of truth, and Fire is the material aspect of Ordibehesht. Meanwhile the essence of charisma is Fire, and Siāvash is a charismatic king; therefore it is impossible for the fire to burn the fire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • demystification
  • mythological
  • Siāvash
  • fire
  • charisma