تأویل سیاسی و اجتماعی داستان وارة سرگذشت کندوها

نویسنده

چکیده

سرگذشت کندوها نوشته‏ای است تمثیلی در قالب یک قصة عامیانه که شرایط هیچ‌یک از قالب‌های داستان و رمان کوتاه و رمان را ندارد. نویسنده بیش از اینکه در قیدوبند ساخت قالب باشد، درصدد طرح یک آرمان‏شهر یا لااقل طرح یک زندگی مستقل و آزاد است بر مبنای اصول فرهنگی و شرایط محلی ایران. انگیزة نوشتن این قصه احساس رسالت نویسنده و دغدغه‏های فکری او از وابسته شدن حکومت و فرهنگ ایرانی به صنعت و تمدن غرب است به‌علاوة شکست نهضت ملی از کمپانی‌ها در صنعت نفت. رسالت او ایجاب می‏کند که راهی برای حکومت و مردم ایران پیشنهاد کند که استقلال حکومت و امنیت اصالت‌های فرهنگی را تضمین کند. بازگشت به فرهنگ را از راه بازگشت به محیط زندگی اجدادی پیشنهاد می‏کند که ویژگی‌های شبه آرمان‏شهری از آن قابل تصور است. از لابه‏لای قصه جریان‌های فکری محافل روشنفکری عصر و شرایط زندگی آرمانی و روشنفکر متعهد قابل استنباط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Socio-political Interpretation of “Beehive Adventures” by Āl-e Ahmad

نویسنده [English]

  • Ebrahim Ranjbar
چکیده [English]

“Beehive Adventures” is a popular allegorical work of literature which lacks the basic characteristics of a novel or a short story. The author is more concerned with introducing an Iranian utopia than architecting the structure and form of history. He is essentially intended to express his deep uneasiness about the domination of the western civilization and technology in Iran, so by giving his own report of “Oil Industry Nationalization” he explains his plans for preserving the Iranian’s independence and culture. The writer adopts a nostalgic language to depict Iranian social life and advocate the socio-political engagement of intellectuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beehive Adventures
  • interpretation
  • allegory
  • Al
  • e Ahmad