مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی

نویسندگان

چکیده

موضوع واقع‌نمایی قصّه در مثنوی کوششی ا‌ست در تبیین کارکرد اجتماعی قصّه و کیفیّت کاربست واقعیّات جامعه در دنیای قصّه‌ها. در این نوشتار، ابتدا به تحلیل بازتاب شیوة رفتار و گفتار تودة مردم در قصّه‌های مثنوی و بررسی میزان اختلاط قصّه‌پرداز با طبقات مختلف مردم پرداخته‌ایم. سپس نوع پرداخت قصّه‌هایی با موضوع دین و مبانی دینی را مطرح کرده‌ایم؛ بعد از آن، حضور شخصیّت‌های گونه‌نما بهعنوان الگوهای ملموس اشخاص خارج از قصّه و محوری شاخص و جدّی در بازنمایی ساختار واقعیّت زندگی تحلیل شده است. بخش پایانی مقاله نیز به بررسی حضور سه ریخت کلّی ضرب‌المثل در قصّه‌های مثنوی به‌عنوان نمودی از پیوند قصّـه‌پرداز با واقعیّت مردم و تأمل در نوع ارتباطات مردم - که بر بستری از ساختـــار فرازبانی ضرب‌المثل و تمثیل بنا نهاده شده است- می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principles and Approaches of Verisimilitude in Mathnavi

نویسندگان [English]

  • Nasrollah Emami
  • Behrooz Mehdizadeh Fard
چکیده [English]

Versimilitude in Mathnavi anecdotes is an attempt to reflect their social functions as well as the ways of using realistic elements in the fictive world. This article through studying the sympathetic link between the story-teller and different social classes, proves how the anecdotes reflect the behavior and speech of these people. In the next step, the article shows the development of the anecdotes possessing religious themes. Then it becomes clear that the typical characters are made out of the real ones in order to make a relation between reality and fiction. Finally, considering the three general forms of sayings and proverbs in Mathnavi as the representations of a link between the story-teller and various social classes, the allegorical metalinguistic aspect of this communication will be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathnavi
  • sayings
  • fundamental structure
  • verisimilitude
  • anecdote