ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی

نویسندگان

چکیده

رود راوی مفصل‌ترین اثر خسروی، و حاوی تمام مهارتهای اوست. اهمیتی که خسروی برای کلمه و کتابت قائل است و سبک پسامدرنی که به کمک کلمه ایجاد می‌کند سبب شده این رمان، ساختار روایتی پیچیده بیابد. برای دریافت اسباب این پیچیدگی و فهم و تحلیل متن، از روش پساساختاری رولان بارت استفاده کرده‌ایم. ژرف‌ساخت داستان، براندازی یا بی‌اعتبار کردن زمان است. نویسنده این اندیشه را در موضوعات و حوادثی چون تسعیر، تسلیب و ترمیم، و حلول و تکرار شخصیتها قرار داده، و در قالب کلمه و مکتوب بازآفریده است. نویسنده از هر عنصری برای تبیین اندیشة مقابله با زمان استفاده کرده است چنانکه ترتیب پی‌رفتها، ناهماهنگی زمان روایت با داستان، و زمان پریشی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mythological Deep Structure in Rood-e Râvi

نویسندگان [English]

  • Teymoor Malmir
  • Hassan Asadi Jozani
چکیده [English]

As Khosravi's most substantial work, Rood-e Râvi contains all of the author's characteristic skills of writing. Khosravi's conscious use of words to achieve a post-modernistic effect has given the novel a subtle narrative form. This article is intended to explore the basic elements of the novel by taking advantage of the post-structural approach of Roland Barthes. Rood-e Râvi, in its deep structure abolishes or violates time by such techniques as the conversion, denial-and-restoration, and reincarnation-and-reiteration of the characters. Meanwhile the form of the novel is in concert with these techniques since the author loses no chance to express the basic idea of opposing time, and the order of the episodes indicates a kind of anachronism which manifests the lack of harmony between the narrative time and the dramatic time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abolition of time
  • deep
  • Structure
  • reiteration of the character
  • post
  • structuralism