بررسی و تحلیل کهن‌الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولوی و سورن کرکه‌گور

نویسندگان

چکیده

نگارنده در این مقاله سعی می‌کند با توجه به اهمیت مولوی و کرکه‌گور در جهان‌بینی عرفان اسلامی و مسیحیت؛ نوع قرائت آن دو را در زمینه کهن الگوی ایمان ابراهیمی بررسی و اشتراکات و افتراقات آن دو را در هنگام خوانش این واقعه (متن) نشان دهد. مهم‌ترین اشتراک مولوی و کرکه‌گور در این زمینه، گذر از سطوح ظاهری واقعه و رسیدن به حقیقت عمل قربانی فرزند است که حاصل نگاه ویژة آن دو در ساحت دینی و فراتر رفتن از ساحت اخلاقی عمل است. مولوی و کرکه‌گور- علی‌رغم اختلاف در برخی نکات- با گذر از صورت قصه به ویژگی خود عمل و نتایج آن پرداختند و وظیفة انسان مؤمن را در ساحت دینی تسلیم شدن در برابر خدا می‌دانند. تسلیم و ایمانی که نوعی حالت دل‌سپردگی شورمندانه به خداوند است. کرکه‌گور دربارة عمل قربانی فرزند، چهار تصویر ارائه می‌کند که نگاه مولوی از میان آنها تا حدودی به تصویر دوم نزدیک است و آن اینکه ابراهیم یقین دارد فرزندش زنده خواهد ماند. ابراهیم بر این اساس رمز خلوص، از خود گذشتگی، تسلیم و توکل، و مظهر عاشقان از جان و مال و فرزند گذشته معرفی شده که در اصل مقاله به صورت تطبیقی بدان خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Analysis of Abraham faith archetype in the Mewlana and Soren Kierkegaard point of view

نویسندگان [English]

  • - -
  • Mostafa Gorji
چکیده [English]

Righter in this article attempts with notice to Mewlana importance in the mysticism world and Kierkegaard in the Christian world; Analyses type of looking both of them and displays unity of reading both of them. The most important of participation Mewlana and Kierkegaard in this ground is escape from story form and arriving to story truth namely sacrifice of son that display value of this accident in the thought Mewlana and Kierkegaard with observation to religious world and ground. Mewlana and Kierkegaard –in spite of details difference– attend to accident principle and its conclusion to pass story form and know duty of believer human in the religious space namely submission versus god. Submission and faith that is sensational belonging and dependence to god. With this point, Kierkegaard presented four narration about sacrifice of son that Mewlana point of view is nearby to second narration and that Abraham to have faith that will be survive his sun. on this base Abraham is symbol of sincerely and generosity and Submission that we will allude in the article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abraham
  • faith archetype
  • mewlana
  • literature and society
  • Kierkegaard
  • comparative literature