کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی

نویسندگان

چکیده

در روند تکاملی شعر در دورة معاصر، علاوه بر کاربرد ویژة اوزان عروضی و ایجاد انسجام نسبی در بندهای شعر، برای تقویت فرم ویژه و رسیدن به ساختار، شاعران در عین توجه به امکانات بلاغی جدید، از ظرفیتهای نگارشی هم سود جسته‌اند؛ مثلاً برای بیان حالات و ایجاد شعر تجسمی و دیداری، به نحوة نوشتن کلمات و استعداد واژگان در تقطیع‌پذیری و فضاسازی، توجه نشان داده‌اند. از جمله امکاناتی که شاعران نوگرای معاصر از آن درجهت تقویت فرم و رسیدن به ساختار هنری و کلامی و اجرای دقیق شعر، بهره ‌برده‌اند، نشانه‌های سجاوندی است. این نشانه‌ها علاوه بر کاربرد خاص برای بیان انواع و اقسام جمله‌ها و درست‌خوانی ترکیبات و واژگان، در دورة جدید به‌خصوص در بین پیروان اسلوب نیما، به منزلة عضوی از ساخت هنری و ساخت شعری، جنبة نشانه‌شناختی و دلالتی ویژه‌ای یافته است که تحلیل آنها می‌تواند تفاوت نگرش شاعران معاصر را به پدیده‌ها نشان دهد. این جستار، تلاشی است برای نشان‌ دادن اهمیتِ نشانه‌های نگارشی در شعر امروز و گشودن دریچه‌ای کوچک به چشم‌اندازی گسترده که بررسی و دقت بیشتری را می‌طلبد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Figurative-Rhetoric usage of punctuation in the contemporary Persian poetry

نویسندگان [English]

  • Neimatullah Iranzadeh Iranzadeh
  • Maryam Sharif Nasab Sharif Nasab
چکیده [English]

In the evolutionary trend of poetry in the present age alongside the special application of prosodic meters and relative cohesiveness in the stanzas, poets while focusing upon modern rhetoric potentialities, have also utilized writing capabilities to strengthen a specific form and to reach at an artistic structure. For example, they concentrate upon the writing style and lexical capacity through dissection while creating the desired atmosphere. One of the possibilities having been used by the contemporary modernist poets to enrich the form and the linguistic-artistic construction, as well as to exactly represent the poems is using punctuation. These signs, besides their special application for describing numerous kinds of sentences and correct reading of phrases and words, in the modern poetry and especially in the works done by the followers of Nima’s style have attained semiotic aspects and particular signification as a part of artistic-poetical structure, Their analysis can indicate the diversified viewpoints of contemporary poets about different phenomena. This research is an attempt to indicate the importance of the signs of writing in the modern poetry with a view to open the new phase in a vast perspective which requires more attention and exactness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemporary poetry
  • punctuation
  • semiology
  • Structure
  • form
  • rhetoric
  • Figurative