کلیدواژه‌ها = زال
بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال

دوره 8، شماره 28، تیر 1393، صفحه 155-179

محمد طاهری؛ حمید آقاجانی؛ فریبا رضایی