کلیدواژه‌ها = نقد زبان شناختی
تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 17-27

فردوس آقاگل زاده